Odmítnutí návrhu na vydání opatření k zabránění konfiskace 2016 a odmítnutí návrhu na kárná řízení