.Více než 77 občanů Československa se od 5.7.2016 připojilo k podnětům na kárná řešení se zkorupovanými soudci, kteří mj. lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby věc neposoudil Soudní dvůr. Dne 19.7.2016 byl NS, NZS a ÚS žádán vydat opatření k zastavení zočinů na OS Prostějov

Žádost (6.7.2016) a podnět ke kárným řízením od více než 77 občanů doložen zde- na tu je reagováno ÚS dne 18.7.2016 pod č.j.  SPR ÚS 92/16
Źádost (19.7.2016) a podnět k ochraně farem církve od nevládních organizací podílejícícíh se na výzkumu a případná aplikace čl. 23 LZPS doložena zde 

Nešetření  kárných/trestních podnětů na ústavní soudce je v roce 2016 evidováno pod č.j. SPR ÚS 294/16 a č.j. SPR ÚS 530/16 a s kouzlem nechtěného naposledy dne 18.7.2016 vůči více než 77 občanům pod č.j. 92/16
Zajímavé, že pod stejným číslem jednacím ÚS rozhodl dne 31.3.2016 zcela něco jiného na tuto žádost o naláhavé projednání stížností manželů Dvořákových za konfiskce 2009 a 2010 řešených týmiž soudci Fialou, Suchánkem a Filipem, ač byli soudci III. a II. senátu. Viz II. 3916/2015 a III.316/2016 ........Žádost ÚS ze dne 25.3.2016, na níž bylo pod stejným č.j SPR ÚS 92/16 reagováno najdete ZDE

Níže je uvedeno rozhodnutí MSZ Brno k trestnímu oznámení 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 na soudce nejvyššího a ústavního soudu (podnět najdete ZDE) A následně trestní oznámení a podnět (najdete ZDE) a podnět na úpravu právní způsobilosti (najdete ZDE) MS Brno daného státního zástupce MSZ Brno schvalujícího trestnou činnost soudců a státních zástupců.