Přílohy čtvrté ústavní stížnosti 

 

 
 


 

 
 

 


 


Příloha 33: Rozhodnutí policie Olomouckého kraje (policie v Konici) ze dne 4.2. 2011, č.j. KRPM-34814-9/ČJ- 2010 – 141211 uvádějící, že krádež 7 vzrostlých rostlin konopí neznámým pachatelem na výzkumnické farmě v Ospělově 30.7.2010 není ani přestupek, ani trestný čin, přestože škoda je více než 250.000,- Kč a pozemek je řádně oplocen