Ústavní chemik RSDr. Pavel Prekurzor Rychetský odmítl navrhnout kárně řešit zkorumpované soudce ústavního soudu, tvrdící od roku 2012 v rozhodnutích č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, že konopí je prekurzor a není potřeba předat nejvyšším soudem předběžné otázky Soudnímu dvoru EU

Trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 na zkorumpované a zločinecky jednající soudce a státní zástupce najdete za rozhodnutím předsedu ústavní chemické čističky RSDr. Pavla Rychetského ze dne 24.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16, že konopí je prekurzor a jeho chemici na ústavní soudu nebudou kárně řešeni a mohou lhát s důsledky zabití a zmrzačení občanů, jako za komárů. 
ccc