Ústavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 24. srpna 2015 k nemožnosti odvolání a stížnosti a žádost o předání předsedovi US

Dne 24. srpna 2015 15:42 Pospisil Ivo <ivo.pospisil@usoud.cz> napsal(a):

Vážený pane Dvořáku,
Ústavní soud obdržel dne 18. 8. 2015 prostřednictvím e-mailu Vaše podání, jehož totožné znění (bez příloh) bylo doručeno dne 20. 8. 2015 také poštou. 

Toto podání je adresováno ministru spravedlnosti „prostřednictvím Ústavního soudu“ a je formálně označeno jako „Odvolání a stížnost proti rozhodnutí povinného č. j. Spr ÚS 433/15“.

Přijměte, prosím, informaci, že Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů, není tedy (ani v řízení podle zákona č. 106/1999 Sb.) podřízeným orgánem ministerstva spravedlnosti či ministra spravedlnosti a není tedy ani důvodu, aby Vaši korespondenci adresovanou ministru spravedlnosti předával k vyřízení. 

Pokud zamýšlíte korespondovat s ministerstvem spravedlnosti, prosím, abyste se obracel přímo na něj, nikoliv prostřednictvím Ústavního soudu.

Současně mi dovolte, abych Vám sdělil, že Ústavní soud Vašim žádostem o informace vždy vyhověl a požadované informace poskytl a není si tedy vědom rozhodnutí, které by bylo lze napadnout odvoláním.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ivo Pospíšil  
      

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář
Ústavní soud, Joštova 8, Brno

REAKCE

Vážený pane Pospíšile, 
pokud není odvolacím orgánem k infozákonu ministerstvo, pak je tedy odvolacím orgánem předseda soudu

Předejte mu prosím odvolání a stížnost

Děkuji

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/
Vládní projekt "Marihuana do lékáren" je podvod, korupce a zločin na občanech.