Pátá ústavní stížnost - Identifikační data stížnostiÚstavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno 2Ústavní stížnost
podaná ve veřejném zájmu a žádaná projednat veřejně v naléhavém režimu dle § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu z důvodu ochrany životů, zdraví a dalších garantovaných práv včetně zastavení mučení nejen rodiny stěžovatele

návrh na zrušení
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2015, č.j. 11 Tdo 181/2015
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.5. 2014, č.j. 8 To 198/2014
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 4. 2014, č.j. 2 Nt 1151/2014
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.5.2012 č.j. 0 Nt 820/2011


spojený s návrhem na zrušení
§§ 283 - 287 a § 289, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve spojení se zruštěním novelizace nařízení vlády č. 4555/2009 Sb. nařízením č. 3/2012 Sb.,
·         zrušením § 2, písm. d, § 5, odst. 5, § 15 písm. e), § 24 ods. 1, písm. a), § 24a) a § 24b) a § 29 zákona č. o návykových látkách
·         zrušením zákona č.50/2013 Sb.
·         zrušením vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. a její novelizace vyhláškou č. 236/2015 Sb.

spojený s návrhem
na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU


Stěžovatel:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Zastoupený
Mgr. Pavel Andrle
Advokát, ev. Č. 13943
Kratochvílova 624/43
750 02 Přerov

Účastník řízení:
1) Ústavní soud
2) Nejvyšší soud ČR
2) Krajský soud v Brně
3) Okresní soud v Prostějově

Přílohy:
plná moc
usnesení a rozsudek Nejvyššího soudu ČR
usnesení Krajského soudu v Brně
2 x usnesení Okresního soudu v Prostějově
a dále dle textu