Ústavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 22.6.2015 ke způsobu doložení důkazů k ústavní stížnosti

Vážený pane Dvořáku,

reaguji na Vaši žádost, kterou jste formálně označil jako žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ačkoliv charakter informací, které požadujete sdělit, vede k závěru, že jde o informace, na které se vztahuje výluka z poskytování (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím) , přesto se domnívám, že mimo rozsah zákona o svobodném přístupu k informacím Vám na ně lze odpovědět. Prosím však, abyste vzal na vědomí, že požadavky konkrétního soudce zpravodaje, jemuž bude/budou stížnosti přiděleny, se mohou od informací, které Vám zasílám níže, lišit. Já vycházím z toho, jaká je obecná praxe v řízení před Ústavním soudem, nicméně podle zákona o Ústavním soudu je to soudce zpravodaj, který pro účely řízení shromažďuje důkazy a činí potřebné procesní úkony vedoucí k rozhodnutí (viz § 42 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).     

1.      Pokud jde o důkazy, přikročí-li Ústavní soud k věcnému posouzení ústavní stížnosti, ve většině případů si vyžaduje spisový materiál obecných soudů, jehož součástí jsou všechny důkazy provedené v předchozích řízeních. Záleží však na uvážení Vašem a Vašeho právního zástupce, zda již společně s ústavní stížností považujete za nezbytné na některé důkazy Ústavní soud upozornit a přímo je ke stížnosti přiložit. Jinak se s nimi však Ústavní soud seznámí z vyžádaných spisů  obecných soudů.

2.      Naopak, pokud jde o napadená rozhodnutí, zákon o Ústavním soudu vyžaduje v § 72 odst. 6, aby byla k ústavní stížnosti přiložena.

3.      Na tuto otázku skutečně jako generální sekretář soudu nemohu odpovědět, neboť posouzení důkazní „síly“ předkládaných důkazních prostředků je věcí posouzení soudcem zpravodajem, případně senátem.


S pozdravem

Ivo Pospíšil        

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

generální sekretář

Ústavní soud, Joštova 8, Brno