Ustavní soud č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 14.10.2015 ke zločinům proti lidskosti státními zaměstnanci a judikatura

č.j. SPR ÚS 433/2015 ze dne 14.10.2015 k porušení práva na život a nečinnost státních orgánů  sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 2.března 2015 najdete ZDE